ØRNHØJ MOTIONSCENTER

Køb og betaling af medlemskabs aftaler

Handelsbetingelser

 Ved køb af et medlemskab godkender du som kunde, at Ørnhøj motionscenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort vedrørende medlemskabet.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Ørnhøj motionscenter må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode, så længe medlemskabet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Ørnhøj Motionscenter er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på medlemskabet beløbet for den kommende et medlemskabsperiode. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Etableret medlemskab er gældende, indtil det opsiges af kunden eller Ørnhøj motionscenter. Opsigelse kan ske med indtil 2 dags varsel ved udgangen af det pågældende medlemskab udløb. Dvs. hvis man har et 6 måneders medlemskab, som skal fornyes 1. februar, og man siger det op den 30. januar, er man pr. 1. februar ikke længere medlem. Siger man derimod samme medlemskab op allerede den 14. januar, stopper medlemskabet først den 1. februar.

Opsigelse af medlemskabsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kort udløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.  

Medlemskabspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Ørnhøj Motionscenter ændres ved generalforsamling. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemskabet.

Medlemskabet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af et medlemskabet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten. Har medlemmet benyttet motionscentret i de 14 dage betales 75 kr. for de 14 dage.

Afmelding af medlemskab

Som medlem af Ørnhøj motionscenter har du købt et medlemskab, hvilket betyder, at dit medlemskab er fortløbende. Derfor er det vigtigt, at du går ind og afmelder dit medlemskab, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Ørnhøj motionscenter. Afmeldingen skal ske inden den betalte periode udløber (senest 2 dage før).

Det vil sige, at du skal gå ind og skifte eller afmelde dit medlemskab på Ørnhøj motionscenters hjemmeside via dit login, før dit medlemskab ophører ellers bliver du trukket for endnu en periode. 

 

image.png

Bemærk: Ved tilmelding/rettelse og køb af medlemskab, skal du være opmærksom på, at der går ca. 1 døgn inden din ændring er registreret. 

Vi tilbagefører ikke penge, hvis du har glemt at afmelde dit abonnement i rette tid!

Behandling af personoplysninger

Ørnhøj motionscenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer i vores webshop. Ørnhøj motionscenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse, mobil nr. og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.  

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.  

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Conventus som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.  

En registreret kan til enhver tid over for Ørnhøj motionscenter gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.  

Kontaktoplysninger:

Ørnhøj Motionscenter

Halkjærvej 8

6973 Ørnhøj

Kontaktpersoner se under bestyrelsen    
Retningslinjer

 1. Man kan blive medlem i motionscentret, det år man fylder 15 år.

 

 1. Medlemskortet er personligt og må kun anvendes af personen, det er registreret til. Kortet skal ved hvert besøg i centret registreres på kortlæseren ved indgangen inden træning. Personer uden aktiv medlemskort, må ikke opholde sig i centret. Dagsadgang kan købes på nettet.

 

 1. Kortet er gratis ved første gang man registrere sig i centret. Afmeldes medlemskabet er det en god ide at gemme kort, hvis man genindmelder sig, anvendes samme kort. Bliver kortet væk, kan der registreres et nyt kort på medlemskabet. Kortet købes på nettet og udleveres ved aftale med en fra bestyrelsen. Det mistede kort afmeldes automatisk, når der registreres et nyt.

 

 1. Medlemmet skal følge de anvisninger om udstyret, som skriftligt eller mundtligt gives af personalet i Ørnhøj motionscenter. Der skal trænes i indendørs sko, der ikke må bruges udenfor.

 

 1. Medlemmet skal rydde op efter sig selv og spritte alt udstyr af efter brug.

 

 1. Børn må ikke medtages i centret, liftbørn er dog tilladt. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

 

 1. Det er ikke tilladt at indtage mad i centret. Alkohol, doping og rygning er forbud.

 

 1. Omklædning skal forgå i omklædningsrummene. Tasker og skiftetøj må  ikke ligge på redskaberne eller stolene/bord i centret.
   
 2. I specielle tilfælde kan der gives tilladelse til at træne før man bliver 15, hvis der trænes med en forældre/værge.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk