ØRNHØJ MOTIONSCENTER

ØRNHØJ MOTIONSCENTER

Fysioterapeut tirsdag den 25/1 kl 16:45

Vi får besøg af fysioterapeuten 1 time i motionscentret. Alle medlemmer kan gratis få råd. Han kan spørges til rådes om nye trænings muligheder eller hvis I har skader/udfordringer.

Der er ingen tidsbestilling I møder bare op og får hjælp efter først til mølle princippet.


General forsamling i Ørnhøj Motionscenter

Tirsdag den 8/2-2022 kl. 18:00 i Ørnhøj hallens cafeteria.

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse/godkendelse af regnskabet
  • Behandling af indkomne forslag 
    • Forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år), revisor (2 år) og suppleanter (1 år)

På valg er:

Helle Nielsen (modtager ikke genvalg)

Henning Smed (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter (Britta og Elly modtager genvalg)

Valg af revisor (Maria modtager genvalg)

Revisor suppleant (Jørgen modtager genvalg)

  • Eventuelt


Nyhed. Udvidet åbnings tider i Centret kl. 5:00 til 22:00

Det er nu muligt at komme ind i centret kl. 5:00 om morgenen. Dørene kan åbnes indtil kl. 22:00, men der må gerne trænes færdig efter kl. 22.

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk