ØRNHØJ MOTIONSCENTER

Bankkonto

Reg nr.          7650

Konto nr.       2610645


Afmeld eller skift abonnement

Husk at dit medlemskab er fortløbende

Som medlem af Ørnhøj motionscenter har du købt et abonnement, hvilket betyder, at dit medlemskab er fortløbende. Derfor er det vigtigt, at du går ind og afmelder dit abonnement, hvis du ikke længere ønsker at være medlem af centret. Afmeldingen skal ske inden den betalte periode udløber (senest 2 dage før), hvilket også er beskrevet i handelsbetingelser. Det vil sige, at du skal gå ind og skifte eller afmelde dit abonnement, før dit medlemskab ophører ellers bliver du trukket for endnu en periode. Følg vejledningen nedenunder.

Bemærk: Ved tilmelding/rettelse og køb af abonnement, skal du være opmærksom på, at der går ca. 1 døgn inden din ændring er registreret. 

Vi tilbagefører ikke penge, hvis du har glemt at afmelde dit abonnement i rette tid!
Retningslinjer

 1. Man kan blive medlem i motionscentret, det år man fylder 15 år.

 

 1. Medlemskortet er personligt og må kun anvendes af personen, det er registreret til. Kortet skal ved hvert besøg i centret registreres på kortlæseren ved indgangen inden træning. Personer uden aktiv medlemskort, må ikke opholde sig i centret. Dagsadgang kan købes på nettet.

 

 1. Kortet er gratis ved første gang man registrere sig i centret. Afmeldes medlemskabet er det en god ide at gemme kort, hvis man genindmelder sig, anvendes samme kort. Bliver kortet væk, kan der registreres et nyt kort på medlemskabet. Kortet købes på nettet og udleveres ved aftale med en fra bestyrelsen. Det mistede kort afmeldes automatisk, når der registreres et nyt.

 

 1. Medlemmet skal følge de anvisninger om udstyret, som skriftligt eller mundtligt gives af personalet i Ørnhøj motionscenter. Der skal trænes i indendørs sko, der ikke må bruges udenfor.

 

 1. Medlemmet skal rydde op efter sig selv og spritte alt udstyr af efter brug.

 

 1. Børn må ikke medtages i centret, liftbørn er dog tilladt. Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

 

 1. Det er ikke tilladt at indtage mad i centret. Alkohol, doping og rygning er forbud.

 

 1. Omklædning skal forgå i omklædningsrummene. Tasker og skiftetøj må  ikke ligge på redskaberne eller stolene/bord i centret.
   
 2. I specielle tilfælde kan der gives tilladelse til at træne før man bliver 15, hvis der trænes med en forældre/værge.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk